Esperantosleutel
Beknopte grammatica
van het Esperanto:
Alfabet
Uitgangen
Lidwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
De uitgang -n
Het voorzetsel ‘je’
Werkwoorden
Woordvorming
Voorvoegsels
Achtervoegsels
Gebruik van
de sleutel
Woordenlijst:
Hoe te gebruiken
Index woordenlijst
Tabel van de correlatieven
Esperanto & Internet
 

De woordenlijst omvat ruim 1500 woorden. Lees, alvorens deze woordenlijst te raadplegen, nauwkeurig het hoofdstuk omtrent de woordvorming.

Werkwoordsuitgangen, voor- en achtervoegsels, telwoorden, persoonlijke voornaamwoorden en direct herkenbare woorden als telefono, strukturo e.d., alsmede de namen van de maanden zijn in de lijst niet opgenomen.
De tabel van de correlatieven vindt u na de woordenlijst.

Afkortingen:

oov onovergankelijk
ov overgankelijk
z. zich
/ scheiding tussen de woordstam en de grammaticale uitgang