Esperantosleutel
Beknopte grammatica
van het Esperanto:
Alfabet
Uitgangen
Lidwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
De uitgang -n
Het voorzetsel ‘je’
Werkwoorden
Woordvorming
Voorvoegsels
Achtervoegsels
Gebruik van
de sleutel
Woordenlijst:
Hoe te gebruiken
Index woordenlijst
Tabel van de correlatieven
Esperanto & Internet
 

Het bepaalde lidwoord is in alle gevallen la.
De Nederlandse lidwoorden de en het worden dus vertaald met la.

Het lidwoord een wordt niet vertaald:

de dag la tago
een dag tago
het boek la libro
een boek libro