Esperantosleutel
Beknopte grammatica
van het Esperanto:
Alfabet
Uitgangen
Lidwoord
Trappen van vergelijking
Telwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
De uitgang -n
Het voorzetsel ‘je’
Werkwoorden
Woordvorming
Voorvoegsels
Achtervoegsels
Gebruik van
de sleutel
Woordenlijst:
Hoe te gebruiken
Index woordenlijst
Tabel van de correlatieven
Esperanto & Internet
 
mi ik
vi jij, u, jullie
li hij
ŝi zij (enkelvoud)
ĝi het (voor dieren en voorwerpen)
ni wij
ili zij (meervoud)
oni men

Het wederkerend voornaamwoord voor de derde persoon is si:

Li pensas nur pri si Hij denkt alleen aan zichzelf

Vergelijk
:
Li pensas nur pri li


Hij denkt alleen aan hem
   
   
   
Ŝi ludas per sia pupo Zij speelt met haar (eigen) pop
Vergelijk:
Ŝi ludas per ŝia pupo


Zij speelt met haar pop
(van een ander)