Cursus Esperanto, de internationale taal


Na deze basiscursus van 21 lessen kun je eenvoudige Esperantoteksten lezen en brieven schrijven in het Esperanto.
Iedere les bevat een opgave die via e-mail ingestuurd kan worden voor gratis correctie (door Koos Scharroo).

Het is aan te raden de lessen in de gegeven volgorde door te werken. Een Esperantowoordenboek hoeft dan niet direct te worden aangeschaft, omdat bij de opgaven alleen woorden gebruikt worden die in de lessen staan.

Ga naar les 1 of klik op een van onderstaande onderwerpen om naar de desbetreffende les te gaan:

 

  1. Uitspraak, zelfstandige naamwoorden
  2. Uitspraak, bijvoeglijke naamwoorden, -in, mal-, werkwoorden
  3. Kapjesletters, werkwoorden
  4. Achtervoegsels -et, -eg, bijwoord, vragende zinnen
  5. Informatie over het Esperanto
  6. Ontleden, bepalingen met en zonder voorzetsel
  7. Achtervoegsels -il, -ist, -id, richtings-n
  8. Achtervoegsels -ej, -estr, -ul, aĵ
  9. Woordvorming, telwoorden, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
  10. Een brief schrijven, voorzetsels
  11. Telwoorden, vraagwoorden, ge-, -an
  12. Woordvorming, werkwoorden, -ant, -ar
  13. Vraagwoorden, antwoorden, voorbeelden met voorzetsels
  14. Internationale woorden, bo-, dis-, -er, -ebl
  15. Trappen van vergelijking
  16. re-, -ig, deelwoorden
  17. Deelwoorden, -ig, -iĝ, -uj, namen van landen
  18. -igi, iĝi, lijdend voorwerp, overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden
  19. Voorwaardelijke wijs, bedrijvende en lijdende deelwoorden, samengestelde tijden
  20. Herhaling 1
  21. Herhaling 2

Hier vind je over het Esperanto meer informatie.

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar esperanto@pingveno.nlpingveno.

Deze cursus is ontworpen door esperantisten in Arnhem en is met toestemming bewerkt voor gebruik op Internet.
Een zeer bijzonder woord van dank geldt Wil van Ganswijk-Vlasblom, die oorspronkelijk deze cursus heeft bewerkt, voor haar enorme toewijding anderen deze taal te leren.