De uitgang -n


Esperantosleutel

Het lijdend voorwerp eindigt op -n:

Mi vidas grandan tablon Ik zie een grote tafel
Mi amas vin Ik hou van jou
Mi manĝas verdajn pomojn Ik eet groene appels

Bepalingen (van bijv. tijd, afmeting of richting) kunnen worden ingeleid met een voorzetsel. Vaak kan het voorzetsel ook worden weggelaten en in dat geval krijgen ook deze bepalingen een -n:

Mi restos dum kelkaj semajnoj, of: Mi restos kelkajn semajnojn – Ik blijf (gedurende) enkele weken.
Ŝi iris al Londono, of: Ŝi iris Londonon .

Ten slotte wordt de -n gebruikt in richtingsbepalingen die beginnen met een voorzetsel dat zowel een plaats als een richting kan aangeven. Vergelijk:

Mi iras en la parko Ik loop in het park
Mi iras en la parkon Ik loop het park in

© Esperanto Nederland | 2022