Ŭ


De letter ŭ noemt men ook wel een halfvocaal (Het is eerder een medeklinker dan een klinker).
Deze komt als w-klank vrijwel alleen voor in de combinaties en , zoals u kunt lezen onder Alfabet.

Het grote toonaangevende woordenboek Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto heeft echter twee woorden die met deze letter beginnen, nl:

Ŭa Dit is een klanknabootsing van kindergeschrei, of evt. geblaf van een hond.
Ŭato Dit is de Esperantovorm van de naam (James) Watt.
Tegenwoordig wordt dit eerder gespeld met V (Vato)

Esperantosleutel

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ
K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
© Esperanto Nederland | 2022